torsdag 12 februari 2015
Slutgiltigt besked. Nya domar från Kammarrätten för 29 av de upptaxerade sjöbefälen i skattehärvan fastslår att Skatteverkets beslut ligger kvar.

På väg uppåt. Resultatförbättringen för Rederi AB Transatlantic är markant, men drivs främst av affärsområdet Viking Supply Ships.

Undersökning. Vi på Sjöfartstidningen ber nu er, våra läsare, om hjälp för att utveckla och förbättra sjofartstidningen.se.

Övergav fartyget. Befälhavaren på Costa Concordia döms till 16 års fängelse för att ha orsakat olyckan då 32 människor omkom.

Göteborg – Marocko. Seago Line lägger till ett anlöp i Göteborg på tre av sina linjer. I södergående riktning på linjen mellan Sankt Petersburg och Agadir i Marocko, samt på feederlinjerna i Östersjön.
Inget läckage. Tre personer ska ha avlidit till följd av en explosion på ett norskägt plattformsfartyg utanför Brasiliens kust.

Skärgårdsbåt. Kulturbåtarna köper 100 år gammalt passagerarfartyg för trafik i Göteborg och Bohuslän.

Logistik. Containerships utökar sitt logistiknätverk i norra Europa genom samarbete med belgiska ECS.

Rätt riktning. ESL Shipping ökar i omsättning och lastvolym. Rörelsemarginalen, rörelseresultatets andel av omsättningen, är 19 procent under 2014.

Ökad Benelux-service. Mann Lines blir Transatlantics kommersiella agent i Beneluxområdet, vilket ger Transatlantic möjlighet att utnyttja Mann Lines närsjöfarts- och speditionsservice.

Dockning. Startskottet för uppgraderingen av Tallinks bil- och passagerarfärja Romantika var en dockning vid Turku Repair Yard i början av februari.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50