torsdag 3 juli 2014
Loppet kört. Det blir ingen trafik för Gotlandsbåten under sommaren 2014, men man kommer igen 2015.

Saknar arbetsplats. Seko Sjöfolk litar på Gotlandsbåtens löften om att Västervik-besättningen ska få sin lön säsongen ut.

Flaggstat. I slutet av juni fanns det 108 svenskflaggade fartyg med sjöfartsstöd och fler väntar på att beviljas stöd.

Viktigt kontrakt. Stockholms Reparationsvarv tecknar ramavtal med Försvarsmakten och FMV.

Avyttras. Finnlines planerar en försäljning av den olönsamma Finnhansa.
Dop. DFDS senaste två nybyggen är konstruerade för att kunna användas för NATO-skeppningar av militärmateriel.

Bildspel. Massor av sjöfartsmänniskor rör sig på den maritima mötesplatsen i Visby – här hittar du några!

Specialfartyg. SKB:s nya transportfartyg döptes i Visby hamn under tisdagen av gudmor Margareta Widén Berggren, kommunalråd i Östhammar.

Besked nu. Fartygen flaggar ut och med det jobb och kompetens. Fack och redare hoppas att enighet mellan arbetsmarknadens parter ska övertyga politikerna.

Option. Det svenskägda bunkerfartyget Pallas Glory kommer att bunkra fartyg ett år till i Gibraltarområdet.
Utrett. Stora yttre påfrestningar ledde till ett läckage av LNG vid bunkring i Norge visar en olycksutredning.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50