torsdag 14 november 2019
Överflyttningen går trögt. Trots uttalade fördelar och politisk prioritering syns inte någon ökning av andelen sjötransporter enligt ny rapport från IVL.

Levererad. Thun Tankers har tagit emot det tredje produkttankfartyget i sin L-klass.

Prisas igen. Carnivals träningscenter Csmart röstades fram som vinnare av priset Safety4Sea Europort Training Award för andra året i rad.

Växer. Gasum växer genom förvärv av AGA Clean Energy och Nauticor Marine Bunkering.

Digitalisering. Av flera anledningar kommer sjöjobben inte att försvinna i framtiden, enligt en rapport från Transportföretagen och en studie från Hamburg School of Business Administration.
Sjöräddning. Mildare väder kan ha lett till färre räddningsinsatser under sommaren 2019.

Lastägaransvar. Det var svenska bolag som ägde lasterna på torrlastaren Rix Emerald när fartyget först avvek från inspektion och senare belades med nyttjandeförbud på grund av brister.

Utbyggd Masthamn. Stockholms Hamnar och Viking Line har byggt nytt och ökar flödet i Masthamnen.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50