tisdag 30 oktober 2018
Svenska Isbrytare. SAAB, Stena, SSAB och ABB vill med gemensamma krafter verka för nya svenska isbrytare.

Nöjd. Föreningen Svensk Sjöfart är mycket positiv till att Transportstyrelsen arbetar kontinuerligt med att hålla nere avgifterna.

NOCO. Sverige deltar med tio fartyg i den pågående övningen Northern Coasts.

Avtal. Skangas förser tankfartyg i Gothia Tanker Alliance-flottan med LNG.

”Sulphur Cap”. Den globala begränsningen av sjöfartens svavelutsläpp var i fokus på MEPC 73.
Inviger batteridriften. HH-Ferries tar stor del av godsökningen över Öresund samtidigt som antalet passagerare minskade under tredje kvartalet.

Återhämtning. Godsvolymerna i Göteborgs Hamn gick både upp och ner – störst ökning visade containerhanteringen.

Efterlängtat. Rederiernas branschorganisation i Finland tittar bland annat på den svenska modellen när det nu kan bli aktuellt med en ändring av sjöfartsstödet i Finland.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50