onsdag 6 oktober 2021
Tuffare tidtabell. Istället för en halvering vill ICS att sjöfarten uppnår nettonollutsläpp av CO2 2050.
Färjetrafik. Tallink Grupp har beslutat att tillfälligt avbryta trafiken med tre av sina färjor från januari 2022. Det för att effektivisera verksamheten under lågsäsongen.
Orimligt. I sitt remissyttrande skriver Föreningen Svensk Sjöfart att Sjöfartsverket bör avstå från en aviserad höjning av farleds- och lotsavgifterna 2022.

Konvertering. Under hösten kommer arbetet med att elektrifiera och förlänga Koster Marins färja Kostervåg inledas. Satsningen har blivit möjlig genom ett stöd på 9 miljoner från Klimatklivet. Projektet är den första svenska ordern för Echandia Marine.
Rapport. Mer fokus behöver riktas på effektivitet, utrustning, öppettider och kostnader i hamnen än på hamnavgifter. Det menar Pia Berglund, nationella samordnaren för inrikes sjöfart, som sammanställt en rapport om Sveriges hamnar.

Ökning. Rederiet Forsea, som kör mellan Helsingborg och Helsingör, har sett en kraftig ökning av antalet passagerare. Andelen resenärer som valt att tura med färjorna över sundet under årets högsäsong var fler än under högsäsongen före pandemin.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50