lördag 9 maj 2020
Rekommenderar mål. Bland annat Sverige har drivit på att en enad sjöfartsindustri genom ICS rekommenderar mål för IMO gällande reducering av CO2-utsläpp.

Avgasrening. Bore låter installera skrubber även på roro-fatyget Bore Sea.

Ny teknik. Viking Lines nybygge utrustas bland annat med pod-propulsion och invändiga LNG-tankar.

Modernare. Skärgårdsredarna har fått medel för att uppdatera utbildningen i säkerhet för ombordpersonal på fartyg under 500 brutto.

Höjer nivån. Halmstad hamn bygger bort problem med översvämningar genom att höja marknivån till tre meter över havet.

Ändrade konfliktregler. Oppositionen i Göteborg ger sig nu in i hamnkonflikten när man föreslår att regeringen bör modernisera konfliktreglerna.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50