tisdag 21 maj 2013

LNG lockar. Erfarenheterna av LNG-driften på Viking Grace är så goda att man inte utesluter möjligheten att LNG-konvertera flera av sina fartyg.

Kommunpengar till sjöss. Staten bjuder in kommuner för investeringar i den blöta delen av Sveriges transportinfrastruktur.

Mjukare regler. IMO på väg mot att ändra tidtabell för installation av ballastvattenrening.

Kovändning i IMO. Införande av Tier-II-regler skjuts upp fem år efter kupp från öst.
Öppet brev. Rederiet Shipcraft slår nu tillbaka mot den danska redareförening som beskyllt dem för att inte ha stöttat sin besättning tillräckligt.

Hybridteknik. Blir sannolikt första färjan i världen som får en uppsättning avancerade batterier som ska komplettera de vanliga motorerna.

Still going strong. Sveriges äldsta lastfartyg är ett av fem som nu k-märks och ökar på de kulturmärkta fartygen i Sverige till 120.

Cyklist-anpassade. Får en dubbeländad konstruktion och byggs dessutom så att de på sikt kan drivas utan fossila drivmedel.

Alla ägg i samma korg. Kustbevakningens samtliga tre stora kombinationsfartyg har den senaste tiden varit i Göteborg för besök på Götaverken.
Byggd i Estland. Är nummer fyra av fem i en serie nya övervakningsfartyg som totalt kostar 200 miljoner kronor.

Strikt ansvar gäller. Trädde i kraft internationellt redan 2008 men antas av Sverige först nu.

Intermodala transporter. Statliga tågoperatören Green Cargo ökade sin kapacitet till och från Skandihamnen förra året med 60 procent.

Tufft för Lauritzen. Det anrika danska rederiet räknar med storförlust i år.

Mærsk ångar på. Linjeverksamheten från förlust till vinst och ledningen är nöjd med resultatet.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50