lördag 9 maj 2020
Nytt avtal. I Finland ingås ett nytt avtal som gör det intressant för rederier att anställa juniorstyrmän från Finland i stället för att ta in arbetskraft från länder utanför EU.

Två av fyra. Terntank har tagit leverans av Ternfjord, ett systerfartyget till Ternsund.

Stor leverantör. Wärtsilä levererar bland annat huvud- och hjälpmaskiner till LNG-drivna tankfartyg för tre svenska rederier.

”Mycket fullbokat. ” Ny hotelldel med 14 dubbelrum ska tillgodose det ökade trycket från alla kursdeltagare som ska uppdatera sig inför STCW Manila-förändringarna.

Förflyttningar. Tallink återinför i december trafik med två fartyg på linjen Stockholm–Riga.

SECA. Strängare regler har lett till minskade utsläpp av partiklar och svavel från sjöfarten.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50