lördag 9 maj 2020
Globalt. FN:s sjöfartsorganisation IMO har nu enats om hur växthusgasutsläppen globalt ska minskas.

Klimat i fokus. Under måndagen presenterades regeringens vårbudget, den sista innan valet i september.

Sprider sina gracer. Expanderande Northern Offshore Services öppnar sitt fjärde europeiska kontor i Hamburg och får därmed närhet till den tyska vindkraftsindustrin.

Tar över. Oxelösunds nya vd har arbetat i hamnen sedan 2005, bland annat med försäljning och marknad.

Milstolpe. Bygget av hybridfärjan Color Hybrid har nu kommit i gång på allvar. I går arrangerades kölsträckning på varvet i Polen.
Sjötransporter. DFDS köper U.N. Ro-Ro och kommer in i den lukrativa trafiken mellan Turkiet och EU där sjöfarten fortsätter att ta marknadsandelar från vägtrafiken.

Manar till handling. Sjöfartens HR-personal samlades i samband med Career Event i Kalmar för att diskutera likabehandlingsfrågor och det låga antalet studenter på sjöbefälutbildningarna.

Skyddsvärd skärgård. Marinforskare och föreningen Svensk Sjöfart debatterar miljökonsekvenserna av att bygga Horsstensleden i Stockholms skärgård.

Västindien till Kattegatt. Stena Line har investerat 25 miljoner kronor i Stena Danica som nu blir en testbädd för framtida tjänster och upplevelser.
Dom. Muddermassorna från projekt Malmporten ska delvis användas till nya hamnytor i Luleå. Detta har mark- och miljööverdomstolen nu beslutat.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50