lördag 9 maj 2020
Exemplarisk. Kronprinsessan Victoria invigde kongress i Stockholm, där sjöfarten fick beröm av Helcom-representant.

Containerpråm. På tisdagen visade Avatar Logistics att det är fullt möjligt att bedriva pråmtrafik mellan Göteborg och Vänersborg.

Nya proppar. Tre regeringspropositioner den senaste veckan handlar om sjöfart – en om arbetsrätt, en om tillsyn av fartyg och en om barlastvatten.

Nytt steg. Medlarna har i dag träffat parterna i hamnkonflikten och lagt fram en ny hemställan. Den varslade blockaden träder i kraft 13 mars.

Samarbete. Langh Tech i Finland samarbetar med motortillverkaren MAN Diesel & Turbo inom system för avgasåterledning.
Protesterar. Sjöfacken i Finland gillar inte att Gränsbevakningsväsendet bemannar bevakningsfartyg med delvis utländsk personal under Frontex-operation i Medelhavet.

Ljusning. Fjord Line har tagit lämnat de tunga åren bakom sig och visar starkt förbättrat resultat.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50