lördag 9 maj 2020
R&D. Rolls-Royce forskning och utveckling kring autonoma och fjärrstyrda fartyg koncentreras till nytt center i Åbo.

Hållbart. Viljan att elektrifiera sjöfarten är stor i Sverige, men det finns några trösklar att ta sig över, enligt en färsk Lighthouse-förstudie.

Annan vinkel. Hur påverkas människan i sjöfarten av utvecklingen av autonoma system? Det undersöker forskare på Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Nytt nummer ute nu. I Sjöfartstidningen nummer 3/2018 kollar vi hur dystert läget är för tågfärjetrafiken. Och så pratar vi sjöfart med infrastrukturminister Thomas Eneroth, bland mycket annat.

Två nya. Sjöfartshögskolan i Kalmar erbjuder två nya fortbildningar i eco-shipping och maritimt ledarskap.

Vill samverka mer. Ostkusthamnar i samverkan tror att det krävs mer samarbete inom svensk sjöfart för att öka de miljövänliga transportkedjorna.

Stabilt. Göteborgsbaserade försäkringsbolaget The Swedish Club gör ett fortsatt starkt resultat och försäkrar mer tonnage än någonsin.

Blir bättre. Efter ett förväntat svagt år på tankmarknaden 2017 förväntar sig Concordia Maritime en stabilisering på mer normala nivåer andra halvåret 2018.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50