tisdag 28 maj 2013
Allt färre, allt äldre. Statistik från Trafikanalys och Delegationen för sjöfartsstöd talar ett tydligt och dystert språk.

Redo för skroten. Alla miljötillstånd är nu klara inför undersökningsfartyget Argos sista resa.

Håller tidtabellen. Finansieringen är på plats och TUI Cruises nybyggen vid STX Finlands varv i Åbo kommer att levereras på utsatt tid, försäkrar varvschefen Jari Anttila.

Sjösatt. Det verkar som om det nybygge som Viking Line avbeställde 2010 kan komma att byggas färdigt i Vigo.

Med- och motgångar. Sverige fick stort stöd för vissa förslag på mötet för IMO:s miljökommitté, men tillhörde förlorarna i andra frågor.
Små förändringar. Ehn ersätter Fjellman i Skeppsmäklareföreningens nyvalda styrelse.

Billigare än beräknat. Den gigantiska hamnterminalen lockade 25 fartyg första dagen

På väg till Bahamas. Passagerarna väcktes mitt i natten och uppmanades uppsöka närmaste evakueringsstation.

Tre i ett. Tre tankerrederier bildar allians för att kunna erbjuda större volymskeppningar.

Innovativt. World Golf ska användas på vindkraftsparker till havs. Den fasta fendern i fören har ersatts av flexibel bog.
Distributionsnät. Sjöfartens behov av bränslen med lägre utsläpp är en orsak till att Finland beslutat om statligt stöd för etablering av LNG-terminaler.

Söråkers hamn. Kran som användes för att lasta om delar till bygget av E4-bron i Sundsvall gav vika och välte.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50