onsdag 16 augusti 2023
Regeringsuppdrag. Strax före sommaren tillsatte regeringen en utredning för att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft och öka antalet svenskflaggade fartyg. Utredaren Rikard Engström har nu bokat in träffar med ett stort antal aktörer som ska få möjlighet att ge sin bild av dagens system och behovet av förändringar.
Bunkring. Neste och ScanOcean introducerar nu marina bränslen med lägre utsläpp av växthusgaser på den svenska marknaden, uppger företagen i ett pressmeddelande. 
Beställning. Det norska rederiet Wallenius Wilhelmsen har tecknat avtal om upp till tolv bilfartyg för metanoldrift. Det första fartyget ska levereras under andra halvan av 2026.

Hjälp i nöden. Viking Line har erbjudit Destination Gotland hjälp med plats till resenärer som blivit strandsatta efter problemen med färjan Drotten. Rederiet har erbjudit 200 passagerarplatser på Viking Cinderella.
Världsflottan. För första gången i modern tid går Kina om Grekland som världens största sjöfartsnation räknat i antal ägda bruttoton. Sett till dödviktston är Grekland kvar på första plats.

Nybygge. Arbetet med att bygga Terntanks första av de tre beställda hybridtankfartygen med vindassistans är nu igång. Nyligen inleddes en steel cutting av det första fartyget.
Teknikproblem. Ett fel på drivlinan har tvingat Destination Gotland att ta färjan Drotten till varv i Danmark, mitt under avslutningen på årets högsäsong.
Kustbevakning. Lena Lindgren Schelin har av regeringen utnämnts till ny generaldirektör för Kustbevakningen. Hon efterträder Therese Mattsson och tillträder den 1 september.

Kryssning. Gotlandsbolaget och Viking Line bildar ett gemensamt bolag som ska utveckla och erbjuda kryssningar med M/S Birka Stockholm. Samtidigt säljer Gotlandsbolaget 50 procent av fartyget till Viking Line. 
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50