onsdag 25 augusti 2021
Regeringsuppdrag. Björn Garberg, nationell strategisk planerare på Trafikverket, tar den 1 oktober över uppdraget som nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart när Pia Berglund slår in på en ny karriärsväg.
Från sjö till väg. Pia Berglund, tidigare vd för föreningen Svensk Sjöfart och sedan 2019 nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart på Trafikverket, lämnar sitt nuvarande uppdrag för att arbeta med framtidens vägtransporter.
Vraksanering. Om ett par veckor inleds arbetet med att tömma fartyget Skytteren på olja. Vraket, som ligger utanför Lysekil, klassas som Sveriges miljöfarligaste.

Lotsning. Arbetsdomstolen fäller Sjöfartsverket för brott mot kollektivavtalet Lotsarb när en lots fortsatte arbeta efter 60 års ålder. För lotsar som vill arbeta vidare krävs ett annat avtal.
Statistik. Godsvolymerna i Göteborgs Hamn ökade under första halvåret 2021, och ökningen var som störst under årets andra kvartal.

Sjösättning. Det andra av tre biltransportfartyg för UECC har sjösatts i Kina.
Mer gods. Till och med juli i år har volymerna av hanterat gods i Kapellskärs hamn ökat med 9,6 procent jämfört med samma period året innan.
Spikad premiär. Efter flera förseningar står det nu klart att Wasalines nya färja Aurora Botnia kommer att genomföra sin jungfrutur mellan Umeå och Vasa lördagen den 28 augusti.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50