onsdag 8 februari 2023
Vd-byte. Elvir Dzanic slutar som vd för Göteborgs Hamn och blir istället ny vd för Wallenius SOL efter Ragnar Johansson. Det stod klart under tisdagen. 
Forskning. Under tisdagen hölls Sjöfartsportföljens FoI-dag i Sjöräddningssällskapets lokaler i Göteborg. En fullspäckad dag med presentationer av olika forskningsprojekt inom sjöfartsområdet.
Utökad trafik. Färjerederiet TT-Line lägger ytterligare en svensk destination till sitt linjenät. I april 2023 integreras Karlshamns hamn i tidtabellen.

Godsvolymer. Aldrig tidigare har det transporterats så mycket gods via Helsingborgs Hamn som under 2022. Godsvolymerna steg med över två procent mot föregående år och landade på 8,6 miljoner ton.
Nätverk. Wista Swedens nystartade mentorskapsprogram har haft sin första träff. På plats var elva matchade par med adepter och mentorer.

Blogginlägg från Sjölogbloggen

Energi. Långnäs hamn på Åland vill kunna utvecklas till en ny grön hubb för storskalig produktion av vätgas och och e-bränsleproduktion. Nu inleder energibolaget OX2 och Ålandsbanken Fondbolag en förstudie i projektet Mega Grön Hamn.
Utbildning. Efter att Furetank flyttat till nytt kontor i Långedrag kommer de nu att omvandla sitt tidigare kontor på Donsö till ett maritimt utbildningscentrum med avancerade fartygssimulatorer för träning, tester och certifiering. 
Testsegel. Genom att sätta ett vingsegel på ett existerande roro-fartyg kan bränsleåtgången minskas med 7–10 procent. Det menar Oceanbird, som under 2024 ska genomföra ett fullskaligt test ombord på Wallenius Wilhelmsens fartyg Tirranna.

Nybyggen. Northern Offshore Services bygger just nu två hybridfartyg i Singapore. Fartygen heter Runner och Responder och är de första i rederiets nya R-klass.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50