lördag 9 maj 2020
Debatt. Joakim Ärlund, vd på Sveriges Hamnar, menar att bolagen i Göteborgs hamn gör rätt för sig men straffas ändå. Håller du med?

Tillväxt. Tallinks tredje kvartal innebar en volymökning för passagerare och gods men oförändrad omsättning.

Ändring i förordning. Den enprocentiga minskningen av sjöfartsstödet till följd av tonnageskatten skickas nu programenligt vidare till EU-kommissionen.

Förändring. Finnlines börjar anlöpa Zeebrugge även nordgående i sin Biscayatrafik.

Tuff konkurrens. Även finska ekonomin och en försvagad krona utgör osäkerhetsfaktorer, uppger Viking Line.
Först ut. Stena Britannica är den första Stena Line-färjan att prydas med den nya ”gröna” loggan.

Analys. Enligt konsultföretaget Drewry väntas svaga fraktrater i kombination med barlastvattenkonventionens införande leda till ett ökat antal upphuggningar.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50