torsdag 6 juli 2017
Almedalen. Onsdagsseminariet som berörde hamnkonflikten lockade en rekordstor publik. Frustrationen är stor sedan medlingen nu strandat.

Ett första steg. Swedegas ska bygga den första LNG-anläggningen i Göteborgs hamn som kommer kunna bunkra fartyg vid kaj.

Almedalen. Infrastrukturminister Anna Johansson talade bland annat om hamnkonflikten vid onsdagens maritima mingel.

Ny GD. Katarina Norén är ny generaldirektör på Sjöfartsverket sedan första juli. Just nu besöker hon Almedalen.

Kollisionskurs. Befälhavare på tankfartyg överraskades av att mötande containerfartyg girade babord i stället för styrbord, som var avsikten, efter lotslämning.
Semestertider. Under resten av juli blir det uppehåll i utgivningen av vårt nyhetsbrev.

Marknaden utvecklas. Alva Laval har ingått ramavtal med två rederier för installation av barlastvattenreningssystem inför införandet av BWC.

Ny linje. Oxelösunds hamn får en roro-linje till Finland.

Planeringskontrakt. Deltamarin har avtalat med Xiamen om planering och projektledning vid byggnationen av Viking Lines nybygge.

Nej till kriminalisering. Seafarers Rights’ International uppmanar regeringar världen över att implementera lagstiftning som stödjer rättvis behandling av sjöfolk efter haverier.
Ny guide. Ett konsortium under ledning av BIMCO kommer med uppdaterade anvisningar om IT-säkerheten ombord på fartyg.

”Utmanande marknadsförhållanden”. Concordia Maritime har tecknat avtal om utbefraktning av Stena Paris

Delade resurser. Arctia hoppas på en utveckling där världens isbrytarflotta kan användas effektivare även för havsforskning i polarområdena.

Hållbart. Tisdagens sjöfartsseminarier i Almedalen handlade bland annat om redarnas och kundernas miljö- och hållbarhetssatsningar.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50