torsdag 22 mars 2018
Fortfarande oklart. Många hade förväntas sig en lösning på hamnkonflikten vid onsdagens pressträff. Men så blev inte fallet.

Svarar. Transport vill se ett hängavtal och inte ett trepartsavtal med Hamnarbetarförbundet.

Vinden har vänt. Efter många svåra år märks nu de goda tiderna tydligt på torrlastmarknaden, berättar Patrik Patriksson på Tore Ulff Chartering.

Samarbete. Electromobility for Shipping lanseras med målet att stärka arbetet mot en klimatsmart sjöfartssektor.

Blir kvar. Arbetet med den nya kajen för KBV 001 i Tångudden avbryts efter att kostnaderna har skenat.
Fortsätter öka. Lastbilstrafiken mellan Helsingborg-Helsingör fortsätter att öka även under 2018.

Fler containrar. Stockholms Hamn behåller platsen som Sveriges största passagerarhamn när så gott som alla siffror pekar uppåt.

Mindre vinst. Fjolårets vinst reducerades för Rederiaktiebolaget Eckerö på grund av bunkerpris och valutakurser, men den finansiella ställningen är mycket god.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50