torsdag 15 maj 2014
Hur går det med tonnageskatteutredningen? Regeringens utredare om tydliga utredningsdirektiv och att de latenta skatteskulderna ska skattas av – inte skrivas av.

Kostsam olycka. Pallas Shipping gör ett stabilt resultat – men notan efter Pallas Rivers grundstötning blir dyr och fartyget ligger kvar på reparationsvarv.

Fler och fler. Kryssningsanlöpen blir fler och fler, Göteborg fortsätter att växa.

Störst. Royal Princess är det största kryssningsfartyget som besöker Göteborg i år.
Linkspan. MacGregors får bygga till två hamnar i Stockholm.

Kvartalsrapport. Förlusten något mindre omstruktureringarna fortsätter och fartyg köps in.

Maidencall. Fredagen den 16 maj anlöper säsongens första kryssningsfartyg Helsingborgs hamn – Seabourn Quest som ingår i rederiet Seabourn Cruise Lines flotta.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50