lördag 9 maj 2020
Fokus på sjöfart. Nyblivne KD-riksdagsledamoten Hampus Hagman vill inrätta ett sjöfartsråd och se ett förenklat tonnageskattesystem.

Minskade anslag. AF Sjöfart kommer inte längre att ge arbetssökande sjöfolk hjälp med fortbildning. Sjöbefälsföreningen är kritisk.

Somnade. Befälhavaren ombord på BBC Lagos döms till fängelse efter sommarens grundstötningen utanför Helsingborg.

Nytt nummer. I nummer 8 av Sjöfartstidningen kollar vi läget för eldrift av fartyg, skådar bortom ”the sulphur cap” och lär oss ett nytt sätt att boka sjöfrakt.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50