onsdag 7 februari 2024
Grön sjöfart. Viking Line, Stockholms Hamnar och Åbo hamn är överens om att skapa en grön sjöfartskorridor mellan Stockholm och Åbo. Målsättningen är att den ska vara helt fossilfri senast år 2035.
Brobygge. Göteborgs stads planer på att bygga en ny gång- och cykelbro över Göta älv får svidande kritik från aktörer inom sjöfarten.
Uppgradering. Under tisdagen lämnade kryssningsfartyget Birka Stockholm Värtahamnen i Stockholm för att gå på varv i Landskrona för att där förvandlas till Birka Gotland. Totalt lägger nystartade rederiet Gotland Alandia Cruises 70 miljoner kronor på fartyget.

Bränslen. Enligt en Chalmers-studie kan sjöfartsbranschen skapa helt nya problem vid satsningar på ammoniak som fartygsbränsle för att minska koldioxidutsläppen.
Utsläpp. Internationella redareföreningen ICS har tillsammans med Liberia lämnat ett förslag till IMO om en fond för utsläppsfri sjöfart. Syftet är att nå den globala sjöfartens nettonollmål senast 2050.
Dom. Det blir böter på 65.000 kronor för ägarbolaget bakom skandalomsusade fartyget Baltic Star, även känd som Birger Jarl. Det efter att fartyget i augusti 2022 släppte ut 185 liter diesel i Ångermanälven.

Nybygge. Nu har första fartyget i Thuns R-klass levererats till Thun Tankers. Det nybyggda produkttankfartyget går direkt in i en långtidscharter för Nynas AB.
Upphandling. Svenska rederier missgynnas i upphandlingar till följd av att upphandlad trafik inte kan vara en del av det svenska tonnageskattesystemet. Det menar företrädare för branschen som nu menar att något snabbt måste göras angående den pågående upphandlingen av Gotlandstrafiken.
Sjölog. Under torsdagen arrangerades årets upplaga av Chalmers studentkårs karriärmässa Sjölog på Lindholmen i Göteborg.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50