onsdag 17 februari 2021
Segelfartyg. Logistikbolaget Greencarrier AB har köpt aktierna i Svenska Ostindiska Companiet AB. Därmed blir bolaget ny ägare till Götheborg. Nu planerar de för en ny resa till Kina nästa år.
Klimat. Destination Gotland ökar med början den här veckan inblandningen av biogas från en till tio procent, vilket uppges ge en utsläppsminskning motsvarande 9000 ton koldioxid per år.
Containerpendel. Tyskt rederi ska köra inlandsfartyg mellan Stockholm Norvik och Västerås hamn.

Samtal. Ökade möjligheter till nya, digitala arbetssätt och vikten av att arbeta med hållbarhetsfrågor var ett par ämnen när generaldirektörerna för de tre sjöfartsmyndigheterna under torsdagen samtalade under Transportstyrelsens årliga sjöfartsseminiarium.
Studie. Regelbunden social interaktion ombord gynnar besättningens välbefinnande, minskar isolering och stress och hjälper till att skapa säkra och effektiva team ombord. Det visar ny forskning.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50