lördag 9 maj 2020
Många förslag. Under riksdagens allmänna motionstid inkom hela 53 motioner med sjöfartsanknytning.

Växer. Preem förbereder nu en ansökan om ytterligare en anläggning i Göteborg.

Sekundär notering. Från och med i dag måndag finns Tallink Grupp både på Nasdaq Tallinn och Nasdaq Helsingfors.

Bristande situationsmedvetenhet. På bryggan på fregatten Helge Ingstad misstogs tankfartyget för ett stationärt objekt, enligt preliminär rapport.

Stabilisering. Lars Rhodin, vd för The Swedish Club, ser med optimism på marknaden inför nästa år.
Autonom. Vägfärjan Falco har under en demonstrationstur både navigerat autonomt och fjärrstyrts på sitt färjpass i Åbolands skärgård.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50