onsdag 12 oktober 2022
Försäljningar. Rederi AB Gotland planerar för en försäljning av fyra tankfartyg. Försäljningarna väntas ge bolaget 900 miljoner kronor enligt tidningen Hela Gotland och kommer efter en prisuppgång på tankersidan.
Tankmarknaden. Historiskt starka rater råder inom råolje- och produkttank, uppger Concordia Maritime i sin senaste marknadsuppdatering.
Företagsaffär. Svenska onlineutbildningsplattformen Seably har förvärvat det prisbelönta danska företaget WellAtSea, ett bolag som arbetar med att uppmuntra till hållbara hälso- och livsstilsförändringar bland sjöfolk.

Statistik. När Tallink Grupp nyligen redovisade sin passagerar- och fraktstatistik för september och tredje kvartalet 2022 visade rederiet flera positiva resultat jämfört med föregående år, bland annat för trafiken mellan Sverige och Finland.
Dödsfall. Sjöfartstidningens förre chefredaktör Rolf P Nilsson har avlidit efter en tids sjukdom. Han föddes 1958.

Miljö. Under ledning av klassningssällskapet ABS har en arbetsgrupp vid Maersk Mc-Kinney Metan. Møller Center for Zero Carbon Shipping publicerat ett position paper som tar ställning till reducering av metanutsläpp från fartyg.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50