onsdag 29 mars 2023
Fartygsaffärer. Gotlandsbolaget har köpt kryssningsfärjan Birka Stockholm av Rederiaktiebolaget Eckerö för cirka 38 miljoner euro.
Passagerartrafik. Det blir Värtaterminalen som blir hamnen i Stockholm när Gotlandsbolaget inleder trafik med Birka Stockholm våren 2024.
Piratattack. Den danskägda produkttankern Monjasa Reformer har utsatts för en pirattack i Guineabukten. Fartyget var svenskägt så sent som i december 2022.

Upphandling. Enbart 13 av 25 intresserade leverantörer klarade alla krav när Försvarsmakten upphandlade fartygskapacitet i kust- och närsjöfart i höstas, vilket gjorde att upphandlingen avbröts. Nu har en ny upphandling inletts.
Trafikstopp. En spricka i en järnvägsbro i Vänersborg stoppade Vänersjöfarten i över fyra dygn. Under måndagen öppnades den havererade bron som nu kommer att vara fortsatt öppen.
Kulturstöd. Fyra segelfartyg, två fiskebåtar och ett ångfartyg får dela på en miljon kronor i kulturstöd från Sjöhistoriska museet.

Avtal. Det finländska energibolaget Neste har tecknat avtal om timecharter för två av Terntanks nybyggen. Det är första gången på tio år som de båda bolagen tecknar charteravtal.
Forskning. Under helgen lämnar Sjöfartsverkets största isbrytare, Oden, Luleå hamn för att bege sig till Arktis där hon ska fungera som forskningsplattform i en polarforskningsexpedition.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50