torsdag 25 juni 2015
Miljardaffär. Utnyttjar sin option för att beställa ett systerfartyg till det LNG-drivna fartyg som beställdes för drygt ett halvår sedan.

Vilka samtal hoppas du på? Erik Froste, vd på Södertälje hamn som är en del av Ostkusthamnar i samverkan, deltar under Almedalsveckan nästa vecka.

Byggstart nästa vår. Mark- och miljödomstolens besked innebär att Södertälje kanal och sluss ska byggas om och breddas samt att Mälaren ska muddras.

Betydelsefullt för staden. Någon annan placering än Masthuggskajen kan Stenakoncernens vd Dan Sten Olsson inte tänka sig för Stena Lines Danmarkstrafik.

Panamax. Fartyget Navios Hope är ett av de största fartygen någonsin i Uddevalla hamn och bidrar till den ökade spannmålsexporten i hamnen.
Färdig 2025. Göteborgs Hamn och fyra fastighetsägare bygger ny logistikpark på en 1 miljon kvadratmeter i anslutning till hamnen.

Specialfartyg. Inom loppet av bara några veckor har Dockstavarvet levererat två nybyggen – ett till Sjöfartsverket och ett till norska försvaret.

”Tillväxtstrategi. ” China Shipping Container Lines startar helt ny feederlinje till APM Terminals i Göteborg. Första anlöpet väntas den 10 juli.
Klart 2020. Sundsvalls kommun tar över kombiterminalen i centrala stan för att på sikt flytta ut godshanteringen till det hamnområde där en ny logistikpark planeras.

Tar över 2 juli. DFDS bud på MyFerryLinks trafik över Engelska kanalen har accepterats av Groupe Eurotunnel.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50