lördag 9 maj 2020
Hemmahamn Uppsala. Fartyget HSC Express har nu svensk flagg och ska trafikera mellan Visby och fastlandet under sommaren 2016.

”Ökande efterfrågan. ” Senast våren 2018 ska LNG-drivna fartyg kunna bunkra vid den nya anläggningen i Fredrikshamn.

”Konkurrenskraftigt avtal”. Efter långa förhandlingar har Sjöbefälsföreningen och Destination Gotland kommit överens om ett nytt avtal och därmed stoppas domstolsförhandlingarna.

Miljövinster. EU-projektet Bothnia Bulk ska se till att vattenvägarna i Bottenviken utnyttjas på ett bättre sätt.

Skört i Somalia. En person dödades av pirater under 2015 och antalet piratincidenter var samma som året tidigare. Men gisslantagningarna minskade.

”Utmanande. ” Maersk Group backar för helåret 2015 både när det gäller omsättning och vinst.

Finaldags. En jury med branschfolk har bekantat sig med hur skolelever ser på morgondagens transportlösningar.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50