onsdag 20 maj 2020
Färjerockad. I slutet av nästa vecka kommer Destination Gotland att sätta in sin nya nya färja Gotland i trafik. Samtidigt går Visborg till Stockholm för underhåll.

Ansökan. Sjöfartsverket har lämnat in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen om muddring av farleden in till Ystad Hamn samt hantering av muddermassor. Muddringen kommer göra det möjligt att ta emot fartyg som är upp till 250 meter långa.

Filmspecial! Fure Ven är nu på resa i ballast över Atlanten från New York till Stanlow i Liverpool. Furetank hoppas på fler liknande resor till Nordamerika.

Historisk lyx. Coronakrisen har gjort att kryssningssäsongen är stendöd. Men däremot är Sverige högintressant för yachter. Under måndagen kom brittiska Nahlin till Göteborg.

Seglats. I höstas deltog de i ett lotteri i en kampanj för att locka fler unga till jobb inom sjöfarten. I mitten av maj kom belöningen, en seglats i Göteborgs skärgård, där skolungdomarna bland annat fick lära sig att sätta segel och knyta knopar.

Fler färjevarsel. Tallink Silja varslar nu personal inom alla tre kollektivavtalsområden om uppsägning. De allra flesta varslade är ombordanställda.
Torrlastare. Nyförvärvet Aurelie har inlett en långtidscharter för Meriaura.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50