torsdag 30 november 2017
Fyra miljarder. Remisstiden för förslaget till nationell plan har nu gått ut och Göteborgs hamn vill komma med i planen.

Tillväxtbransch. Rederierna i Finland firar 100-årsjubileum och ser sjöfarten som en motor inom sjöklustret.

Diskussioner pågår. En omstrukturering av Viking Supply Ships väntas kunna avslutas inom kort.

Jubilar. Eric D Nilsson, ett av de tunga namnen inom svensk sjöfart, anser att sjöfarten är så viktig för Sverige att det skulle behövas en dedikerad sjöfartsminister.

Prioriteras. Bland annat åtgärder för att snygga till området kring den nybyggda terminalen i Värtahamnen diskuterades vid rundabordssamtal.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50