torsdag 11 juni 2015
Letat köpare i ett år. Den mindre av Damen Götaverkens två dockor har sålts till ett reparationsvarv i danska Thyborøn.

”Viktig arbetsgivare. ” Att slå ihop Stena Lines Danmarks- och Tysklandsterminaler har visat sig vara svårare än väntat. Nu utreds andra alternativ.

MonaLisa 2. 0. Sjöfartsverket leder MonaLisa 2.0-projektet och söker nu befäl som vill testa systemet i Chalmers simulatorer.

235 meter tillåtet. Efter simuleringar har Helsingborgs Hamn fått tillstånd att ta emot fartyg upp till 235 meter. Nu ska bara kranspåren förlängas.

Sanerat och bunkrat. Efter att ha fyllt på alla förråd och sanerats från eventuell smitta, har Kustbevakningens fartyg KBV 001 Poseidon, återigen gått till havs.

Ljusnande arbetsmarknad. Rederierna efterfrågar fler kockar, motormän, matroser och befäl. Idag finns bara hälften så många motormän på Arbetsförmedlingens lista.

Villkorlig dom. Hovrätten har ändrat en tingsrättsdom och fäller en befälhavare ombord på fartyget Stenberg för grovt sjöfylleri.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50