onsdag 9 september 2020
Samverkan. Trafikverkets regioner Stockholm och Öst bildar tillsammans med Mälardalsrådet ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen.

Åter tillåtet. Särskilt tillstånd behövs inte längre för passagere på linjen Nynäshamn–Ventspils.

Forskning. Ny forskning från IVL Svenska Miljöinstitutet, Linnéuniversitetet och Lunds universitet visar att fartyg som kör på renare marint bränsle inte bara bidrar till en bättre utomhusmiljö utan även får bättre luft ombord.

Först. Som första utländska fartyg har svenskflaggade Fure Ven bunkrat LNG i USA.

Uppdrag. Regeringen har förordnat Ragnar Johansson till ny ledamot i styrelsen för Svenska Skeppshypotek.

Kryssningar. Coronapandemin har mer eller mindre ställt in all kryssningstrafik. Men nu börjar trafiken komma igång med anlöp i Göteborg och Helsingborg under fredagen.

Fler passagerare. Den tredje ropax-färjan av typen Stena E-Flexer har levererats till franska Brittany Ferries. Det är det första fartyget i serien som Stena RoRo levererar till en extern kund.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50