lördag 9 maj 2020
Projekt. Godby Shipping planerar att bygga roro-fartyg i Kina.

Tanker. Concordia tecknar sitt andra tidsbefraktningsavtal på kort tid för ett P-MAX-fartyg.

Sämre än väntat. Hård konkurrens och ett högre bunkerpris gör att Viking Line reviderar ner resultatprognosen för 2017.

Fler containrar. Helsingborgs Hamns containerhantering ökar rejält, vilket är ett resultat efter gjorda investeringar.

Sjöfart var hans liv. Thorsten Rinman, en av Sveriges stora sjöfartsprofiler av den gamla stammen, har lämnat jordelivet.
Fossilfritt. Hönöledens färjor kommer snart att köras på det fossilfria bränslet HVO.

Reglerat. I fredags trädde barlastvattenkonventionen och tillhörande svensk lagstiftning i kraft.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50