torsdag 12 april 2018
Mingel. Över 30 företag mötte eleverna på Sjöfartshögskolan i Kalmar när Career Event 2018 gick av stapeln.

Vindkraft. Sjöfartens uråldriga drivmedel, vinden, tas åter till hjälp på högteknologiska Viking Grace.

Lagändring. Kommunikationsministeriet i Finland vill ändra i bemanningskraven för att göra det möjligt att testa ny teknik för automatisering av fartyg.

Finalister. Mercy Ships och Stena Lines gemensamma insamlingskampanj kan prisas 24 april.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50