lördag 9 maj 2020
Huvudtalare. EMSA-chefen Markku Mylly talar om globala regelverk och Corporate Social Responsibility på seminarium i Åbo.

Svavelfria produkter. Preem ska tillsammans med ett amerikanskt bolag undersöka möjligheterna att bygga en ny anläggning i Lysekil.

Sjöfarten livsvillkor. Det är ur många synvinklar viktigt att ha fartyg under finländsk och åländsk flagg, fastslår Finlands kommunikationsminister Anne Berner.

Tjänstemannavälde. Politikerna pratar om mer sjöfart men myndigheter och tjänstemän gör allt för att krångla till det, skriver konsulterna Göran Wärmby och Bertil Arvidsson. Vad tycker ni? In och kommentera.
Fortsatt strejk. Hamn4an och APM Terminals fortsätter sin konflikt i containerterminalen i Göteborgs Hamn.

Tillskott. Sumitomo i Japan har överlåtit den fjärde av sex Aframaxtankfartyg till Lundqvist gruppen i Mariehamn.

Extra steg. Wallenius Wilhelmsen Logistics tar ett extra steg för mindre utsläpp jorden runt.

”Normalår”. 178 sjöolyckor rapporterades förra året, vilket är något färre än 2014.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50