lördag 9 maj 2020
Kontraproduktiv? ICS arbetar för att EU ska ändra sina MRV-regler så att de är i linje med de som IMO tagit fram, annars kan de få en motsatt effekt för CO2-utsläpp.

Ny konstruktion. I Nynäshamn har en utvikbar gångbrygga tagits i bruk för kryssningstrafiken.

Tilläggskapacitet. Efterfrågan på bilplatser är stor på Finska viken under sommarens högsäsong.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50