lördag 9 maj 2020
Positivt. Enligt Transportstyrelsens årliga rapport om trafiksäkerheten i Sverige omkom ingen förra året inom svensk sjöfart.

Föreslår hamnstrategi. Enligt Olaf Merk, hamn- och sjöfartsexpert vid OECD, bör Sverige fokusera mer på Göteborg som landets huvudsakliga godsnav.

Ingen ökning. Trafikverkets anslag för sjöfartsforskning 2017 blir detsamma som i fjol.

Snart leverans. IMOIIMAX nummer nio, Stena Immaculate, har döpts i Kina.

Klart. Viking Supply Ships har nu genomfört samtliga emissioner i sin finansiella omstrukturering.
Etta. Toppar listan över länderna med högst värderade fartygsflottor.

Först ut. Sjöfartsverkets isbrytare Atle har nu lämnat Luleå hamn för isbrytning i Bottenviken.

Förvärv. Ökar sitt transportutbud mellan Sverige och Italien genom att ta över samtliga aktier i Italcargo.

”Viktigt”. ZVT blir medlem i FN-nätverk där den långsiktiga målsättningen är att engagera industrin i ”Sustainable Development Goals”.
Ökad hantering. Öppnandet av Helsingborgs tredje containerkaj innebär en 50-procentig ökning av containerhanteringen.

Små förändringar. Tappar 1 procent på passagerarsidan på grund av dockningar men ökar när det gäller antalet personbilar.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50