onsdag 28 juni 2023
Semester. Nu gör vi uppehåll i utskicket av vårt nyhetsbrev. Sjöfartstidningens redaktion tar semester och önskar alla läsare en härlig sommar!
Sommarläsning. Sjöfartstidningen bjuder på sommarläsning från våra senaste tidningar. Idag: Sjöfarten i krig och kris. Sjöfarten har en nyckelroll för att Sverige ska klara kris och krig och nu rustar försvaret för att kunna skydda sjöfarten. 
Upphandling. Efter att Försvarsmakten gjort om upphandlingen av fartygskapacitet i kust- och närsjöfart har nu 18 leverantörer tilldelats avtal.

EU-stöd. Södertälje kommun och Södertälje Hamn har beviljats 11 miljoner kronor i EU-bidrag för att utreda möjligheterna att flytta fler godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.
Återvinning. Under måndagen anslöt sig Bangladesh och Liberia till IMO:s Fartygsåtervinningskonvention kallad Hongkong-konventionen. Det betyder att konventionen nu kan träda ikraft om 24 månader.

Konverteringar. Stena Line har tecknat ett avtal med Wärtsilä om att konvertera några av rederiets fartyg så att de kan drivas med metanol som bränsle. 
Konflikt. Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om strejk i Göteborgs roroterminal och i Helsingborgs hamn från torsdag 6 juli till och med tisdag 11 juli.

DSM2023. Nu är det klart att Ostindiefararen Götheborg ska ge sig ut på en resa till i år, om än i det mindre slaget. Fartyget kommer att gästa Donsö i slutet av augusti när sjöfartsmässan Donsö Shipping Meet arrangeras.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50