onsdag 11 mars 2020
Ny design. Sverige och Finland tar fram en gemensam design för nästa generation av isbrytare.

Trafiken på Göta Älv. Nu har Sjöfartsverket, Trafikverket, Västtrafik och Göteborgs stads trafikkontor tagit fram förslag på regler för hur och när broarna över Göta Älv ska öppnas.

Autodockning. Express 1, Molslinjens snabbfärja mellan Rönne och Ystad får Danmarks första system för autodockning. Systemet levereras av Wärtsilä.

Närsjöfart. Stockholms- och Mälardalsregionernas politiker, tjänstemän och näringsliv har har diskuterat möjligheterna att överflytta gods från väg till sjö med nationella samordnaren för inrikes sjöfart, Pia Berglund.

STM-samarbete. Wärtsilä, Saab och Kongsberg har bildat ett icke vinstdrivande konsortium för att driva infrastrukturen för STM, Sea Traffic Management.
Elhybrid. 83 år gammalt passagerarfartyg på Mälaren har konverterats för att reducera CO2-utsläpp med närmare hälften.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50