lördag 9 maj 2020
Ökar. Godshanteringen i Gävle Hamn ökar, framför allt märks volymökningen i containerterminalen.

Viktigt möte. Nyligen träffade infrastrukturministern Tomas Eneroth landets hamnar för att diskutera hamnarnas framtid.

Testbädd. Färjan Pearl Seaways på linjen Oslo-Köpenhamn är nu utrustad med STM-teknik.

Replik. Hamnarbetarförbundets Emil Helgesson tycker att de båda fackliga parterna i konflikten bör fokusera på hur ett långsiktigt avtalssamarbete ska fungera i praktiken.

Fler passagerare. Den nya kryssningskajen i Visby kommer att kunna ta emot större kryssningsfartyg och därmed fler passagerare.
Nytt fartyg. Ronja Marin och Ivar Lundh Sjöprojekt grundar bolag som ska äga det nyligen inköpta torrlastfartyget Ronja.

Fyller ett. Under sitt första år i trafik har Megastar tillryggalagt 94.520 nautiska mil, vilket motsvarar 4,4 gånger runt jorden.

Döpt. Erik Thuns minibulk-fartyg Ice Crystal döptes och sjösattes i lördags.

Upplevelser. I Rolls-Royce nya forsknings- och utvecklingscenter för autonoma fartyg kan man även få se hur en fjärrstyrd framtid kan gestalta sig.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50