torsdag 5 april 2018
Svenskflaggad. Fure Vinga av Donsö har påbörjat sin första resa via Batam till Europa.

Fossilfrihet. Forskningsprogram ska bidra till en kraftfull implementering av både känd teknik och nya innovativa lösningar inom sjötransporter.

Osäkerhet. Vissa metoder som används för att mäta koldioxidutsläppen, som den nya MRV-lagstiftningen kräver, ger ett osäkert resultat, visar en Lighthouse-förstudie.

Står bakom. Östersjöländerna i Helcom ställer sig bakom STM:s projekt i Östersjöområdet.
”Flyter på”. Om två veckor ska Donsös nya hamndel stå klar och i maj blir det invigning.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50