torsdag 14 mars 2019
Svensk flagg. Näst sista fartyget i Gothia Tanker Alliance serie levererat.

Fler fartyg. I Göteborg noteras en betydande ökning av antalet kryssningsanlöp i år jämfört med 2018.

Reform. Arbetsgrupp har utrett hur sjöfartsstödet kan förbättras i Finland.

Totalförlust. Branden på Grimaldis Grande America, som sjönk i Biscaya under tisdagen, uppstod i en container.
Förbättrar. Rederiaktiebolaget Eckerö redovisar ett starkt resultat trots svagare kronkurs och höjda bunkerpriser.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50