tisdag 11 februari 2014
Stoppad utanför Stenungsund. Den friande domen mot den lettiske befälhavare som stod åtalad för grovt sjöfylleri överklagas till Hovrätten.

Avsiktsförklaring. Skangass förbinder sig att bunkra ship-to-ship inom ett område som ungefär omfattar östra Nordsjön, Skagerak och Kattegatt.

Många frågetecken. Hamnarna ska inom något år kunna ta emot avfallsvatten från passagerarfartyg och avfall från skrubberanläggningar. Hur det ska gå till diskuteras på hamnorganisations miljöseminarium i Polen.

Avslag. Riksdagen har röstat nej till ett 30-tal motioner som bland annat innehöll förslag om ett gemensamt EU-fartygsregister och en svensk NOx-fond.

Bra år. Inom både kryssnings- och containertrafik uppvisar Stockholms Hamnar rekordsiffror.
Milt. Ett stabilt högtrycksläge kan ännu ge en normal isvinter, men tills vidare är isutbredningen betydligt mindre än det normala vid denna tid på året.

FPSO. Planeringen av en omfattande ombyggnad av en suezmax-tanker till en flytande produktions-, lagrings- och utlastningsenhet (FPSO) har tagits hem av Deltamarin.

Ingen varslad. Diskussioner pågår mellan facken och Stena Line om hur man ska spara och öka intäkterna.

Optimism. Sjöbefälsföreningens Jörgen Lorén tror om att man kommer att finna en lösning som båda parter kan vara relativt nöjda med i förhandlingarna inom ramarna för Stena Lines stora sparpaket.

Lämpliga fartyg. Stena Line förlänger chartern av Stena Superfast-systrar på Irländska sjön.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50