torsdag 20 februari 2014
Positiva tongångar. Föreläsare på jobbmässa framhöll att dagens sjöfartsstudenter har alla chanser att lyckas i arbetslivet – om man jobbar hårt och tänker utanför boxen.

Nytta och nöje. Mängder med sjöfartsstudenter och företrädare för branschföretag och organisationer träffades och knöt kontakter på årets Sjölog-mässa.

Omdebatterad bro. Debatten om den nya bron över Göta älv i Göteborg svallar. Göteborgs politiker har bestämt sig, grannkommuner och riksintresse står på spel.

Kajplats finns. Förhandlingarna om en kajplats för Kungsholm i Göteborg leder inte till resultat så nu tyder allt på att hon kommer att placeras i Liverpool istället.
Gammal konflikt. Nye Kystlink stämmer Color Line på 1,4 miljarder för uteblivna hamnanlöp i Strömstad trots att rederiet fått grönt ljus från den svenska kommunen.

Två blir en. Dockstakoncernen lägger ner reparationsvarvet på Rindö och lägger nu allt fokus på Muskövarvet för reparationsarbeten.

Mycket pengar. Det svenska gruvbolaget LKAB satsar en miljard på bland annat en ny kaj och skeppslastare i Narviks hamn.

Nytt management. Som ett led i att avveckla sin rederiverksamhet har Neste Oil avtalat med OSM Group om att ta över efter det egna rederiet Neste Shipping.

Dual-fuel. Amerikanska Totem Ocean Trailer Express låter konvertera två roro-fartyg i linjetrafik mellan Washington och Alaska för LNG-drift.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50