lördag 9 maj 2020
Stoppas. EU-domstolen säger nej till den finansieringsmodell för en framtida Fehmarn Bält-förbindelse som EU-kommissionen godkänt.

Växande ämne. Lighthouse-seminariet om smarta fartyg gav en översikt över några av de många projekt som pågår för att utveckla mer och bättre automatisering av sjöfarten.

Forskning. Fredrik Ahlgrens forskning om maskininlärning har väckt flera rederiers intresse.

Nytt nummer. I nr 11 känner vi på julstämningen på färjor på både väst- och ostkusten, kollar var landet ligger med nästa generations isbrytare och träffar sjöfartsvärldens mäktigaste man.
Först och störst. Nybygget AIDAnova uppges vara världems första LNG-drivna kryssningsfartyg och det största som hittills byggts i Tyskland.

Blir större. I går påbörjades bygget av Gävles nya containerterminal som innebär en kapacitetsökning med 350.000 TEU.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50