onsdag 6 maj 2020
Brottsutredning. I samband med de uppmärksammade turerna kring fartyget Birger Jarl passade ägaren på att registrera ett nytt namn på det.

Omläggning. Den norska industrikoncernen Yara transporterar numera sitt gods till Uddevalla med fartyg.

Sjötransport. Meriaura utnyttjar sjövägen för miljörelaterade bulktransporter för att minska övergödningen av havet.

Passagerarsjöfart. Viking Line har beslutat att öppna upp för nödvändig passagerartrafik från och med 14 maj.

Kan köpa biljetter. Nödvändig passagerartrafik till Finland blir åter möjlig på bland annat på Tallinks färjor från Stockholm till Åbo via Åland.
Politik. Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar det stödpaket på 39 miljarder till företagen som regeringen med samarbetspartier lanserade förra veckan, men efterlyser även fler åtgärder.

Passagerarsjöfart. Under söndagen kom tyska kryssningsfartyget Aidacara till Visby för uppläggning. Ytterligare ett fartyg kommer i veckan och fler kan vara på väg.

Distansarbete. ABS ser att coronakrisen och reserestriktioner har påskyndat en ökning av besiktningar och auditeringar på distans.

Passagerarsjöfart. Det blir ingen uppläggning av Stena Vision i Karlskrona i maj. Det tänkta ersättningsfartyget har fått andra uppdrag.

Två ombordfall. Göteborgs hamn fick just provtrycka sin karantänsplan när två fall av Covid-19-smitta ombord på anlöpande fartyg hanterades. ”Detta har gått mycket bra”, konstaterar hamnkapten Åsa Kärnebro.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50