lördag 9 maj 2020
Oenighet. Sjöbefälsföreningen säger nej till medlarnas senaste bud. Strejken fortsätter med fler indragna turer och utvidgat varsel.

Svaveldirektivet. Svavel och partiklar Göteborgsluften har minskat men Seca är fortfarande orättvist menar Göteborgs Hamn.

Vem är du? Young Ship Gothenburgs nya ordförande om sig själv, syftet med Young Ship och hur man blir medlem i föreningen.

Fina utmärkelser. Stenas metanolprojekt där Stena Germanica är först ut att få sina huvudmaskiner konverterade till att drivas på metanol har kammat hem ytterligare två internationella utmärkelser.
Erkännande. I-tech prisas för sin ogiftiga färgtillsats som nu finns godkänd och tillgänglig i både Asien och Europa.

Innovation. Selektope är utvecklad i Göteborg och har tagit steget in på den globala marknaden för fartygsfärg.

Första året. Umeås och Vasas hamnars gemensamma hamnbolag Kvarken Ports har gjort ett bra resultat under sitt första år.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50