lördag 9 maj 2020
Uppåt. Containerhanteringen är ett av segmenten som ökar i Göteborgs hamn.

Ny vice vd. Anders Hermansson efterträder Pia Berglund som vice vd på Svensk Sjöfart.

Sömnbrist. Befälhavaren på Atlantic, som gick på grund förra året utanför Oskarshamn, hade under de två senaste dygnen innan olyckan endast sovit tre timmar.

Nya regler. Näringslivets Transportråd är kritiska till den dubbelrapportering som införandet av IMO:s insamling av CO2-data från fartyg innebär. Dessutom har svenska fartyg mycket kort tid att förbereda sig för rapporteringen.

Först i Kina. Stena Blue Sky gjorde premiärlossningen på Kinas första privatägda LNG-terminal.
Gillar Danmark. Denna sommar har antalet resenärer på Stena Lines dagsturer mellan Sverige och Danmark ökat kraftigt.

IT-lösningar. Sea IT har tecknat avtal om IT-lösningar för Älvtanks nybyggen.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50