lördag 9 maj 2020
Dyster trend. Inte nog med att den svenskflaggade flottan blir allt mindre – även antalet fartyg med sjöfartsstöd minskar.

”Samarbete behövs”. Olof Widén välkomnar ett samarbete mellan Sverige och Finland inom plattformen Zero Vision Tool.

Förlorad manöverförmåga. Efter en grundstötsning i Hudsonfloden 2012 ska Concordia Maritime betala nästan 10 miljoner dollar till motparten.

Värdefulla insatser. Livräddare och uppfinningsrikt sjöfolk belönades på Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningshögtid.

Inledningstalare. På Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belöningshögtid riktade Anders Boman ett stort tack till de ombordanställda för deras engagemang.
Bra och dåligt. Investeringar på svajiga börser drar ner resultatet för det 143:e verksamhetsåret.

”Blixtarna” är knäckfrågan. Transportarbetareförbundet har varslat om strejk efter strandade förhandlingar med Sveriges hamnar.

Äldst. Efter fyra månader på varv kommer Finlands äldsta isbrytare Voima att kunna operera minst tio år till.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50