torsdag 24 september 2015
Framtida krav. Världssjöfartens dag samlade under torsdagen 170 personer för att diskutera dagens, och morgondagens maritima utbildningar.

Uppåt överallt. Sommaren var bra visar siffror från Stena Line. Inget sagt om vädret.

Uppåt. Efter en svagare juni noterar både Tallink och Viking Line en stark volymutveckling på passagerarsidan för resten av sommaren.

”Ett vidare spektrum”. Hur ser sjöfartsutbildningarna ut runt om i världen och vad krävs av de i framtiden? Det är några av frågorna som diskuteras på Världssjöfartens dag.
Växer snabbt. Svenska Orient Linien utökar trafiken mellan Finland och Tyskland i samarbete med finska UPM.

Enkla åtgärder. Inför klimatmötet i Paris visar ICS att sjöfarten kraftigt minskat sina utsläpp de senaste åren, men att det går att göra mer.

Intensivt arbete. Sjöfartsverket utreder nya modeller för farleds- och lotsavgifterna. Vill stärka konkurrenskraften och minska miljöpåverkan.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50