torsdag 19 september 2013
Ljusare tider. Dockstavarvet landar stororder men ser ännu inte ljuset i tunneln. Varslet ligger fast.

Fartygsaffär. Finska Neste Oil säljer fem tankfartyg och tre bogserbåtar och outsourcar 320 personer inom shipmanagement.

Reparationer pågår. Felaktiga ventiler på lastdäck gjorde att Stena Alegra stoppades från att lämna Gdynia på onsdagskvällen.

Förundersökning pågår. Befälhavaren för tankfartyget Zebron riskerar att åtalas för flera olika brott efter att ha gått på grund i Stockholms skärgård.

Upphandling. I budgetproppen avsätter regeringen 4,5 miljarder för inköp av nytt tonnage till Gotlandstrafiken – om Trafikverket föreslår statligt ägda fartyg.
Myndighet. Kustbevakningen behöver mer pengar för att klara verksamheten – men regeringen ger kalla handen även om man lovar att titta på frågan.

Miljö. Sedan 2012 har Göteborgs Hamn fått ner svavelutsläppen med 160 ton – och utsläppen minskar i allt snabbare takt.

Smuts är dyrt. Partiklar i olja som orsakar stort slitage i maskiner kan kosta rederi och försäkringsbolag stora pengar.

För dyrt. Lastägare och speditörer gillar inte linjerederiernas bränsletillägg enligt en rapport från Drewrys i London.
Greker på G. Den grekiska regeringen har beslutat om fyra områden som man kommer att prioritera när landet tar över ordförandeskapet och maritim politik är ett.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50